logo_subpages

fmontanus
Vincent Montanus, directeur a.i. ICT en Techniek, ROC ID College

Zeldzaam maatwerk

Wil je de leerling of student werkelijk centraal stellen, dan moet je permanent werk maken van het verder professionaliseren van de docenten en zorgen dat ze goed in hun vel zitten. Zij zijn de kern van het primaire proces en het visitekaartje van ons college. Los van de ministeriële oproep om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zijn wij daar dagelijks mee bezig omdat het sowieso een van onze speerpunten is.’

 

Kwaliteit

‘In 2011 hebben wij een reorganisatietraject ingezet om de span of control over een aantal leerkrachten terug te brengen van 25 [in een enkel geval zelfs 60!] tot maximaal 15 FTE door een functionele laag van teamleiders aan te brengen tussen docenten en directie. De teamleiders sturen op kwaliteit van het onderwijs, houden de vinger aan de pols wat betreft tevredenheid en uitval van studenten en hebben direct contact met het bedrijfsleven. Doordat ze zelf ook les geven, houden ze tevens voeling met het primaire proces.‘

 

Totaalaanpak

‘Van docenten verwachten wij dat zij ook fungeren als studieloopbaanbegeleider en om hen daartoe de nodige bagage te geven, hebben we een beroep gedaan op Marianne Walhout van Actora. Ze had al eerder opdrachten voor ons uitgevoerd en dat beviel goed. Ze biedt een totaalaanpak van strategisch meedenken tot en met het geven van de trainingen inclusief tussentijdse evaluatie en bijsturing. Daarbij verplaatst ze zich optimaal in elke groep, die, dat is een van de kenmerken van ons domein ICT en Techniek, een buitengewoon grote diversiteit hebben.’


Maatwerk

‘Haar maatwerk gaat zelfs zo ver dat ze per sessie de inhoud en aanpak kan afstemmen op de vraag en de vorderingen van het team om het doel te bereiken dat ik heb gesteld. Ze verplaatst zich in de mindset van de cursist en spreekt zijn taal. Ze kan goed inschatten wat een team aankan, heeft snel in de gaten waar een eventuele gap zit en overbrugt die effectief. Binnen onze organisatie maakt ze gebruik van hulpbronnen en kiest, in een vorm van co-creatie, een van de cursisten als sparingpartner en aanspreekpunt. Dat vergroot de betrokkenheid van de deelnemers en verhoogt het effect van de training.’

 

Voor meer informatie of een gerichte vraag kunt u ook mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.