logo_subpages

voor_wie

Heeft u in uw werk weleens het idee dat dingen niet gaan zoals u wilt? Dat u meer bedreigingen ziet dan kansen en soms vastloopt? Daar kunnen we samen iets aan doen met een begeleidingstraject op maat. We helpen u andere wegen in te slaan, u gaat meer zien, u ontdekt nieuwe mogelijkheden en u vergroot uw handelingsrepertoire. U zult ervaren hoe goed het is om prikkels te krijgen om uit uw ‘comfortzone’ te komen en meer te doen dan tot dusver.  Bij Actora zien we een crisis als kans. Een begeleidingstraject moet een coproductie zijn van de medewerker, de leidinggevende en de begeleider van Actora. Ieder heeft hierin een eigen rol.

De leidinggevende creëert een leeromgeving waarin de medewerker ( nieuwe) ervaringen kan opdoen, hij geeft feedback en leerpunten mee voor de begeleiding. De medewerker neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en geeft feedback aan de leidinggevende en de begeleider.
De begeleidingskundige motiveert, faciliteert en zet haar expertise in.

space