logo_subpages

voor_wie

De teamleider

Functioneert uw team of afdeling naar wens? Denkt u dat uw mensen tot meer in staat zijn? Ligt er een opdracht op uw bureau om te reorganiseren? Voor hulp bij het creëren van het juiste klimaat of een partner die met u mee wil denken kunt u een beroep doen op ons. De leeromgeving valt onder de verantwoordelijkheid van de  teamleider, die zorgt dat er een leeromgeving ontstaat en levend blijft, een omgeving waarin de medewerker zijn talenten optimaal kan ontwikkelen en inzetten. De teamleider geeft de medewerker vertrouwen, de ruimte en ondersteuning, Teamontwikkeling is een belangrijke taak van de teamleider. Bij een goed functionerend collectief is er sprake van energie en synergie. Actora heeft ruime ervaring in het helpen opsporen van blokkades en samen zorgen dat uw team tot optimale prestaties komt. Als teamleider heeft u bij ziekteverzuim een belangrijke taak. Na invoering van de wet Poortwachter zijn leidinggevende en medewerker samen verantwoordelijk voor herstel en een goede re-integratie. Actora heeft ruime ervaring opgedaan in het verzorgen van reïntegratietrajecten in samenspraak met u als leidinggevende, de HRM afdeling en de Arbo Arts. Doordat individuen in beweging komen, krijgt het collectief een prikkel om ook te bewegen en zo komen uiteindelijk de processen in beweging. In een oriënterend gesprek kunnen we hier dieper op ingaan. Interesse? Maak nu een afspraak!
‘Afspraak’

 

2.3 De Manager

Werkt u aan een nieuw thema, een product of een dienst? Of een overname, een nieuw bedrijfsonderdeel of andere initiatieven waarbij personeelsbreed draagvlak essentieel is?  In een oriënterend gesprek kan duidelijk worden of Actora de juiste partner is om met u mee te denken. Actora heeft een duidelijke visie. Wij gaan samen op zoek naar de sterke punten en hulpbronnen in uw organisatie. Wij willen  u en uw medewerkers uitdagen tot een onderzoekende houding en om vanzelfsprekendheden los laten. Waar zijn de pareltjes binnen uw organisatie? Wij nemen nooit de verantwoordelijkheid over en waken ervoor uw bedrijf aan “het infuus” te leggen. U blijft altijd zelf aan het roer! Als dit u aanspreekt, dan zijn wij de juiste partner om u een spiegel voor te houden, u te helpen om kwesties vanuit meer perspectieven te belichten  en te helpen  om de juiste keuzes te maken.. Op uw niveau gaat het erom om de juiste dingen te doen en niet alleen de dingen juist te doen! Het gaat om dienstbaar en integer leiderschap.Wij zijn deskundig om veranderingsprocessen te initiëren en te begeleiden.  U kunt bij ons terecht voor individuele medewerkers, groepen of voor de gehele organisaties. Wij streven hier naar diepgaande, duurzame verandering en transformationeel leren.