logo_subpages

ijszee
Tarieven voor opleidingen en maatwerk

Aan een eerste gesprek, waarin de vraag van uw organisatie met een opleider wordt verhelderd, zijn geen kosten verbonden. Alleen de reiskosten worden in rekening gebracht. U krijgt na een eerste gesprek een eerste (globaal) advies als onderdeel van de offerte.


Ontwerpen van een opleiding of training €125,- per uur. Uitvoering € 500,- per dagdeel.

Dit is inclusief voorbereiden, materiaal, bijstellen en actualiseren gedurende de looptijd en evaluatie met medewerkers en opdrachtgever(s). (exclusief locatie, catering en BTW)


Reistijd en reiskosten: Voor de regio Haaglanden, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht wordt geen reistijd in rekening gebracht. Reiskosten zijn € 0,19 per kilometer.


Tarieven open opleidingsaanbod en workshops

Prijzen worden genoemd bij het aanbod. Deelnemers kunnen zich voor dit aanbod inschrijven met het inschrijfformulier klik hier op contact. U kunt uiteraard ook eerst bellen of mailen met uw vragen.

Prijs van de workshops is inclusief ondersteunend materiaal lunch en koffie/thee, maar exclusief BTW. Met dieetwensen kan uiteraard rekening worden gehouden. Wilt u deze wensen a.u.b. op het inschrijfformulier vermelden.


Tarieven individuele begeleidingstrajecten

Een intake met de werknemer voor een individueel traject kost € 250,- . De werknemer ontvangt een uitgebreid verslag van de vraagverheldering met de leerthema's en u ontvangt een onderbouwd advies.


Uitvoering van het begeleidingstraject: Vanaf € 100,- tot € 130,- per uur, afhankelijk van de begeleidingsvorm. Vraag vrijblijvend informatie.


Supervisoren

Deze prijzen gelden ook voor (voor)supervisie, leersupervisie, consult op SOS en werkstukbegeleiding. Voor supervisoren die geen vergoeding van de werkgever ontvangen gelden, mede afhankelijk van de persoonlijke situatie, aangepaste prijzen. Vraag vrijblijvend informatie.


Tarieven begeleidingstrajecten voor groepen


Teamcoaching

Een intakebijeenkomst met een team voor een traject teambuilding of teamcoaching kost € 500,- . Het team ontvangt een verslag van de vraagverheldering met de leerthema's die gezamenlijk zijn vastgesteld en u ontvangt een onderbouwd advies. Aan de bijeenkomst gaat eerst een gesprek met de opdrachtgever vooraf waarin de aanleiding, het kader en de doelstelling wordt besproken. De bijeenkomst met het team duurt tenminste twee en maximaal drie uur.


Wilt u een (meer) uitgebreide teamanalyse laten maken en een plan van aanpak, dan zijn de kosten € 750,- De teamanalyse en de voorgestelde aanpak wordt in een extra bijeenkomst met u en uw teamleden besproken


Uitvoering van de teamcoaching € 130,= per uur. Dit is inclusief ondersteunend materiaal, voorbereiding van de bijeenkomsten en waar nodig en gewenst tussentijdse terugkoppeling aan de opdrachtgever.


Begeleiden van teamdagen

Dit in het kader van teambuilding, visieontwikkeling of beleidsontwikkeling. Afhankelijk van het programma en de inzet van eigen deskundigen op de dagen is de richtprijs € 1000,- per dag bij twee dagdelen. Voor één begeleider. Bij twee aaneengesloten dagen wordt een avondprogramma niet extra in rekening gebracht.


Conflictcoaching

Gebruikelijk bij een conflict tussen twee medewerkers is een bijeenkomst van maximaal een uur met de afzonderlijke werknemer, gevolgd door twee bijeenkomsten van minimaal twee uur. Daarna vindt koppeling plaats met HRM en /of leidinggevende en het opstellen van een contract. De kosten komen dan op € 750,- totaal. Dit is inclusief verslaglegging op hoofdlijn en advies. Elke situatie is echter verschillend en daarom zal de prijs pas vastgesteld kunnen worden na een intake.


PARTICULIEREN                 

Voor particulieren, individuen of echtparen, die een traject zelf moeten betalen wordt een gepaste prijs berekend. Zij hebben immers niet de mogelijkheid gebruik te maken van subsidies, winst- of BTWaftrek.

 

Actora vindt dat begeleiding ook voor minder draagkrachtige personen of relaties toegankelijk moet zijn en houdt rekening met de financiële omstandigheden. Zij betalen voor individuele begeleiding maximaal € 60,- per uur.