logo_subpages

ijszee


Op verzoek van klanten beschrijf ik hieronder wat u kunt verwachten bij een eerste ontmoeting, waarin wij kennis maken met elkaar en ik samen met u uw vraag verhelder. Ik blijf van mening dat de werkwijze het best verduidelijkt kan worden in gesprek met u, maar wil ook tegemoet komen aan de vraag.

 

Contact en vertrouwen

Ik kom niet naar u toe met een koffer vol recepten of antwoorden.
Ik kom naar u toe om u en uw organisatie te leren kennen en te luisteren naar uw vragen en uw verhaal.
In een eerste ontmoeting wil ik met u kijken of we de vragen die u heeft, of de kwesties die u ter sprake wilt brengen, zo goed mogelijk kunnen verhelderen.
Ik zal dus vooral actief luisteren, vragen stellen en checken of ik u goed heb begrepen.
Daarna is het belangrijk om te kijken of we in ons contact voldoende verbinding en vertrouwen voelen om met elkaar te willen en kunnen werken.
Uiteraard krijgt u de gelegenheid om mij de vragen te stellen die nodig zijn om hier voor uzelf een antwoord op te kunnen geven.

 

Gezamenlijk zoekproces

Is dat het geval, dan wil ik in samenwerking met u zoeken naar een passend antwoord.
Dat is wat ik versta onder Maatwerk.
Het ( voorlopige) antwoord kan verder onderzoek zijn, een vervolggesprek, maar het kan ook zijn dat na verheldering al duidelijk is dat een begeleidingstraject of een opleidingstraject antwoord kan geven op uw vraag.
Ik maak u in deze bijeenkomst duidelijk wat mijn eerste bevindingen en mijn voorlopige conclusies zijn en in welke richting ik het antwoord / aanbod zou willen zoeken. Ik bespreek ook met u wat ik wil rapporteren aan u als opdrachtgever, als u mij vraagt met een medewerker in gesprek te gaan over een passend begeleidingstraject.
Aan het eerste gesprek zijn geen kosten verbonden.

 

offerte

Mocht u met mij verder willen, dan kunt u besluiten om mij te vragen een offerte te maken voor het traject wat ter sprake is gekomen.
Als u besluit mij een offerte uit te laten brengen, dan zijn daar geen kosten aan verbonden.
Een offerte bevat een concept opzet van een begeleidings- of opleidingstraject.

 

Samen verantwoordelijkheid nemen voor het resultaat

Het ontwerpen van het definitieve traject doen we in samenwerking, in ieder geval in samenspraak met elkaar, zodat er ook optimaal gebruik gemaakt kan worden van uw deskundigheid en een goede aansluiting bij uw wensen gegarandeerd is.
Voordat we starten met een traject zal verder aan alle betrokkenen committent gevraagd worden.
Hiermee dragen we gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het slagen van de activiteiten.
Een co productie vereist dat we op elkaar kunnen rekenen en ons verbinden aan de inspanningen die nodig zijn om tot een goed antwoord / resultaat te kunnen komen.

 

Verwachtingen naar elkaar

U kunt van mij verwachten dat ik deskundig ben op de vakgebieden opleiden, begeleiden en veranderen. Ik heb ruime ervaring in het (reguliere) onderwijs, in het verzorgen van maatwerk bij instellingen en bedrijven en ik ben geregistreerd bij relevante beroepsverenigingen. Dat laatste staat garant voor de kwaliteit en voor het handelen volgens een beroepscode ( zie ook sites LVSC, NOBCO en NVO2).

Van u vraag ik dat u ruimte kunt en wilt vrij maken om het traject de aandacht te geven die noodzakelijk is.
Ik vraag u verder openheid en vertrouwen, zodat alle relevante informatie in het eerste gesprek naar voren komt. Alleen dan kunnen we een passend traject ontwerpen en komen we niet later voor verassingen te staan, waardoor de uitkomst negatief beïnvloed wordt


Ik kijk uit naar onze eerste ontmoeting en ik ben nieuwsgierig naar u en uw vragen!

Contact