logo_subpages
Supervisie als middel om de eigen (pedagogische) idealen te revitaliseren.

Op 12 november 2012 nam ik als begeleidingskundige feestelijk afscheid van twee bevlogen professionals. Ik mocht twee supervisieverklaringen uitreiken

 

Actora is sinds 2006 werkzaam als opleider en begeleider bij NOVA, een brede school voor HAVO, praktijkonderwijs, VMBO en assistenten niveau 1 en 2. NOVA is onderdeel van de Esprit Scholengroep die uit 9 scholen bestaat.

 

Deze school neemt de deskundigheid van docenten al lang serieus. De school werkt met kwetsbare leerlingen die meestal extra begeleiding nodig hebben. Juist deze leerlingen hebben recht op gepassioneerde docenten die het talent van onze leerlingen naar boven halen en ontwikkelen vertelt een lid van het MT mij als ik voor het eerst binnenkom op NOVA en dat spreekt mij aan, want het spoort met de uitgangspunten van Actora. Op dit moment, zes jaar en vele onderwijsvernieuwingen later werk ik nog steeds met veel plezier aan de verdere professionalisering van docenten. Niet alleen op het NOVA maar ook op andere scholen. Lees meer...Teamontwikkeling en duurzaam leren bij politie Haaglanden

Leergroepen als middel voor duurzaam leren

 

Op 19 december 2012 heb ik de eer en het genoegen om als begeleidingskundige de opleidingsverklaringen uit te reiken aan 21 leden van team Wijkzorg Leidschendam – Voorburg van politie Haaglanden

 

Maart 2011 heb ik een ontmoeting met mevrouw Trines, chef wijkzorg bureau Leidschendam-Voorburg en de heer Anker, chef handhaving en plaatsvervangend bureauchef. Wij zoeken samen naar mogelijkheden om de teamsamenwerking en de teamcultuur van het team verder te verbeteren. Na samenvoeging van twee teams heeft de organisatie door middel van teamdagen een start gemaakt met een teamontwikkelingstraject. Teamleden hebben het verbeteren van de teamsamenwerking en de interne communicatie als onderwerpen voor een opleidingstraject aangegeven. Lees meer...