logo_subpages
actor_a
Veranderingen in maatschappij en economie gaan harder dan ooit tevoren en laten zich steeds slechter voorspellen. Organisaties die niet in harmonie met hun omgeving zijn, raken achter. Ze worden flexibeler [competitiever] en functioneren beter als de medewerkers goed in hun vel zitten en hun talenten volledig kunnen inzetten. Zij vormen het kapitaal van een organisatie. De kwaliteit van hun persoonlijke ontwikkeling bepaalt in sterke mate de kwaliteit van hun functionele ontwikkeling. Ons uitgangspunt is dat ze van nature niet lui zijn, maar nieuwsgierig om te leren. Stimulerende investeringen in mensen zijn duurzaam en door leeromgevingen te creëren en vertrouwen te bieden, draagt het management bij aan de efficiency en de reputatie van de organisatie. Na verandering van het gedrag volgt structuur vanzelf. Volgens Actora is dit een toekomstgerichte aanpak om goed voorbereid te zijn op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Dit krachtenveld kent vele actoren, maar voor Actora bent u de belangrijkste

 
 

Visie op begeleiden

Wij zien organisaties als lerende organisaties waarbinnen werknemers hun talenten kunnen ontplooien en medeverantwoordelijk zijn voor een stimulerende en creatieve arbeidsomgeving. Het management faciliteert en motiveert de werknemers bij het realiseren van gemeenschappelijke organisatiedoelen. De begeleider begeleidt managers en werknemers bij het verwerven en uitbreiden van professionele competenties in (kennisintensieve) netwerkorganisaties. Hij of zij gaat uit van de reeds aanwezige vermogens en is gericht op het verwerven van 'persoonlijk meesterschap'. Gezien het groeiende belang van netwerkorganisaties zal iedere medewerker voortdurend worden getoetst op het vermogen 'zichzelf te sturen' en of hij de zaken van meerdere kanten kan bekijken. Wij focussen op het versterken van het eigen vermogen en de kracht van de werknemer. Het gaat immers om empowerment en om het leren effectief en verantwoord gebruik te maken van zowel eigen kwaliteiten als actoren in de werkomgeving.
 
 

Visie op opleiden

Reeds aanwezige competenties van professionals zijn ons vertrekpunt. Leren is voor ons een sociaal proces, waarin de deelnemer leerstof en ervaringen zelf betekenis geeft in dialoog met mededeelnemers en opleiders. Leren kan soms lastig en zelfs frustrerend zijn, maar iets geleerd hebben geeft energie, daadkracht en vertrouwen. Leren bestaat uit ervaren, kijken, analyseren en experimenteren. Een proces dat zich permanent herhaalt. Wij kiezen voor een persoonsgerichte insteek, waarbij we vanuit het hier-en-nu kijken hoe de deelnemer contact maakt met zijn of haar omgeving. Het gaat ons erom dat mensen op een effectieve en persoonlijke manier communiceren met de wereld om hen heen. Het gaat ons er ook om, dat deelnemers afstand kunnen nemen van hun eigen werkelijkheid en bereid zijn om vanuit verschillende invalshoeken naar de werkelijkheid te kijken, om zo hun horizon, hun eigen referentiekader, samen met medecursisten te verbreden. Deelnemers maken met de nieuw verworven inzichten een vertaalslag naar de eigen werkpraktijk.