logo_subpages

aanbod1Onze eendaagse workshops zijn laagdrempelig.

U heeft geen speciale vooropleiding nodig, maar wel levenservaring en belangstelling in uw eigen ontwikkelingsproces, plus een onderzoekende en nieuwsgierige houding en de oprechte geïnteresseerdheid in uzelf en andere deelnemers. De maximale groepsgrootte is 10 deelnemers. De investering die wij u vragen, hebben wij bewust beperkt tot € 85,- per persoon exclusief 19% BTW, inclusief koffie en thee en een eenvoudige lunch. Met dieetwensen houden wij rekening. De workshops vinden plaats op woensdagen en op zaterdagen van 10.00 tot 16.00 uur in een geschikte locatie in de omgeving van Den Haag.
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe workshops voor 2012 gepland. Heeft u belangstelling, neem dan contact op maak duidelijk welke workshop u wilt volgen en meldt uw voorkeur voor de woensdag of zaterdag. U krijgt dan bericht wanneer er weer een workshop van start gaat.


Workshop Energie en Levenslust

Zou u zich fitter en energieker willen voelen? In deze workshop gaan we na hoe het komt dat u energie verliest en onvoldoende oplaadt. We kijken naar wat energie kost en wat energie oplevert en kijken ook hoe u zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor uw gezondheid. We werken met het reflecteren op uw eigen ervaringen. Besteed u voldoende aandacht aan de verschillende levensgebieden? Welke beslissingen wilt u nemen en wat weerhoudt u hiervan?


Workshop keuzes maken

Vindt u het soms moeilijk om keuzes te maken? In deze workshop helpen wij u om u bewust te maken van de keuzes die u heeft, ook al zijn er wellicht situaties waarbij uw mogelijkheden begrensd zijn. Wij helpen u te inventariseren welke factoren uw keuze beïnvloeden en brengen hulpbronnen in kaart die u kunnen helpen een keuze te maken en hierbij te blijven. Wij werken met verschillende werkvormen zoals visualiseren, de zon en schaduwkaart en oefeningen uit de Rationele Emotieve Therapie (RET).


Omgaan met veranderingenaanbod3

Bij ingrijpende veranderingen voltrekt zich bij mensen een transitieproces. Met ingrijpende veranderingen bedoelen wij verlies van dierbaren, gezondheid of van uw werk. Inzicht in hoe dit proces verloopt kan u helpen om te begrijpen waarom u het moeilijk vindt om verder te gaan, het oude los te laten en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te treden. Wij kijken in de workshop naar de manier waarop u heeft geleerd met veranderingen om te gaan en we bespreken het transitieproces en de betekenis ervan voor u. Voor deze workshop is een intakegesprek verplicht. De workshop is niet geschikt voor mensen in een actueel rouwproces!


Leven is lef hebben

Uw wens is accepteren wie u bent en uw talent optimaal willen benutten. Accepteren wie u bent betekent zoeken naar uw eigen kernwaarden. Een zoektocht in uw eigen geschiedenis. Hoe spelen belangrijke gebeurtenissen uit uw leven nu in het heden een rol in uw functioneren? Waar ligt de oorsprong van uw kracht, van uw talenten en waar vindt u belemmerende patronen voor uw functioneren? Hoe kunt u de weg vrij maken, belemmerende gedachten van u afschudden om daarna volledig tot uw recht te komen? We werken onder meer met oefeningen uit de NLP [neuro-linguïstisch programmeren] en logische niveaus (Bateson) om belemmerende gedachten op  te sporen.

Deze workshop krijgt bij voldoende belangstelling een vervolg.


Als u begrijpt wat ik bedoel. Zicht op miscommunicatie

Communiceren lijkt makkelijk maar u merkt dat een ander vaak iets heel anders begrijpt dan u eigenlijk bedoelde te zeggen.  Het lijkt wel of er ´meer´ speelt tussen u en de ander. Iets waar u geen vat op krijgt. Het lukt maar niet iets duidelijk te maken aan de ander, terwijl u het toch al heel wat keren heeft uitgelegd.  De ander noemt als oorzaak voor het ontstane probleem iets heel anders dan uzelf. De basis voor deze workshop is de communicatiesysteemtheorie van Watzlawick. We vallen u niet lastig met theoretische monologen. We gaan direct naar voorbeelden uit uw eigen praktijk en we  verhelderen  vanuit de theorie wat er aan de hand is en wat u kunt doen om tot een goede communicatie te komen.

Deze workshop krijgt bij voldoende belangstelling een vervolg.