logo_subpages

aanbod3Marianne Walhout-Diependaal is Master in de Begeleidingskunde en geregistreerd Docent, Leersupervisor en Supervisor bij de beroepsvereniging LVSC. ( zie www.lvsc.eu)

 

Activiteiten in het kader van (her)registratie supervisor of leersupervisor

Je kunt als (aankomend) supervisor (in opleiding) bij haar terecht voor Leersupervisie ( SOS 1 en SOS 2) werkstukbegeleiding of consult op SOS als je geregistreerd wilt worden als supervisor of leersupervisor.

 

Nascholing / Bijscholing

Opleidingen en of groepen supervisoren kunnen terecht voor bij- of nascholing. Gezien de visie op opleiden en begeleiden is het vanzelfsprekend dat het ontwikkelen en uitvoeren van een scholingsactiviteit een co-productie is tussen de deelnemers, de docent supervisiekunde en de opdrachtgever.

 

Voorsupervisie

Een aantal opleidingen zoals de opleidingen tot supervisor of begeleidingskundige, maar zelfs een aantal coachopleidingen stellen als toelatingseis dat je zelf een traject supervisie of coaching ondergaan moet hebben.

Voor de supervisieopleiding geldt dat je dit traject moet hebben doorlopen bij een geregistreerd supervisor.

 

Het is natuurlijk niet zo vreemd, dat je eerst jouw eigen levensscript en thema’s onderzoekt die je tegen komt in de werkpraktijk met mensen, alvorens je zelf mensen professioneel gaat begeleiden.