logo_subpages

aanbod3Door de huidige economische crisis moeten organisaties zich steeds meer instellen op meer werk doen met minder mensen. Werknemers ervaren steeds vaker werkdruk.

Als we de CBS cijfers raadplegen is een duidelijke stijging te zien van het aantal werknemers met burn out klachten ( van 11 % in 2007 naar 14% in 2011) De behoefte aan een effectieve aanpak om burn out te voorkomen neemt daarom toe bij werknemers en werkgevers.


Stressmanagement is sturen op energiebronnen

In de uitgangspunten van Actora vindt u de slogans passie, vitaliteit en talentontwikkeling en goed werkgeverschap en verantwoordelijk werknemerschap.

zie filosofie.

We geloven dat het stimuleren van passie, bevlogenheid, een goed werkklimaat en verantwoordelijkheid nemen bij medewerkers de meest effectieve aanpak is om burn out te voorkomen. Een medewerkers wil zich positief ontwikkelen, mits zijn behoeften van autonomie, verbondenheid en ontplooiing maar bevredigd worden. Deze behoeften fungeren als energiebronnen. Werkgevers die hierop sturen, oog hebben voor individuele basisbehoeften ofwel energiebronnen en hierop faciliteren kiezen voor een aanpak die burnout vermindert én engagement bevordert. Dit geldt zowel op individueel als op organisatieniveau. Hierbij hoort ook scholing aanbieden, aanspreken van medewerkers op hun verantwoordelijkheid en ondersteuning aanbieden.

Bij verantwoordelijk werknemerschap hoort inzicht. Begrijpen wat er gebeurt in het lijf bij stress en hoe zij mede zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om burn out te voorkomen.


De relatie tussen burnout en engagement

Onderzoek heeft aangetoond dat er een duidelijke relatie bestaat tussen burnout en engagement. Voor meer geïnteresseerden verwijs ik naar het werk van de hoogleraren W. Schaufeli en A.Bakker. Zij beschrijven Engagement als een positieve toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie.

De vitaliteit bij engagement wijst op de hoeveelheid energie en mentale veerkracht die een individu bezit op het werk. Deze werknemer is bereid om deze energie ook in het werk te stoppen en kan volhouden ook als het tegen zit. De toewijding duidt op een sterke betrokkenheid op het werk. De werknemer heeft een eigen inbreng in het werk, voelt zich geïnspireerd en is trots op het werk. Absorptie wordt gekarakteriseerd door geconcentreerd met plezier bezig zijn, waarbij de tijd voorbij vliegt.


Vroegtijdig signaleren

Burnout is de tegenhanger van bevlogenheid. Als de betrokkenheid en de energie afneemt is dit een duidelijke waarschuwing. Medewerkers gaan steeds vaker niet meer met plezier naar hun werk, zij zijn moe en hebben uitstelgedrag. Zij zijn minder in staat te organiseren, de grote lijnen te volgen en kunnen steeds moeilijker een prioriteit stellen. Ze krijgen steeds minder vertrouwen in hun competenties en kunnen slechter feedback ontvangen. Vaak ontstaan er ook op andere leefgebieden problemen.

Hoe eerder de direct leidinggevende een gesprek aangaat en ondersteuning aanbiedt, hoe sneller het herstel wordt ingezet en langdurig uitval wordt voorkomen.


Ondersteuningsaanbod


-        Het adviseren van het management over het bevorderen van bevlogenheid en vitaliteit en het voorkomen van (langdurig) uitval.

-        Scholing in de vorm van workshops voor leidinggevenden.

-        Scholing in de vorm van workshops voor medewerkers.

-        Begeleiding van medewerkers met stress gerelateerde klachten.

Wij bieden, afhankelijk van de ernst van de klachten verschillende vormen van individuele ondersteuning aan. Denk aan coaching  of counselling


Re-integratiebegeleiding

Vermoedt de bedrijfsarts burnout dan zal hij meestal (eerst) doorverwijzen naar de huisarts voor hulp bij o.a. de verstoorde hormoonhuishouding en verwijzing naar psychologische hulpverlening. U kunt in een volgende fase een beroep op ons doen om het re-integratieproces te begeleiden. Het is altijd belangrijk dat er sprake is van een goede samenwerking ( co productie) tussen de medewerker, bedrijfsarts, leidinggevende en begeleidingskundige.


Marianne kan door de studie ortho moleculaire geneeskunde en vervolg scholing op stress en burnout indien gewenst medewerkers ook adviseren over het gebruik van supplementen om het herstel te bevorderen.


Tips voor de medewerker bij burnout

Wat u zelf kunt ondernemen

Burn out gaat niet “vanzelf” over maar houdt zichzelf in stand. Thuis op de bank zitten en uitrusten lost dus niets op. De hormoonhuishouding in uw lijf is verstoord en daarom is het belangrijk om een (bedrijfs)arts te raadplegen. Het is belangrijk om te ontspannen. Voor de een is dat yoga of mediteren en voor de ander is dat bewegen ( geen overmatige sportinspanning)! Ga voor uzelf na wat energievreters zijn en vraag uw sociale omgeving om te ondersteunen. Wat kunnen anderen overnemen en hoe kunnen anderen rekening houden met uw herstelproces? Meestal weet u niet meer wat genieten is. Inventariseer van welke dingen u altijd erg kon genieten en probeer de weg hiernaar terug te vinden.

Pas op dat u niet te snel, teveel wilt. Kweek een vitaliteitsreserve! De eerste stap op weg naar herstel is acceptatie en het aanvaarden van hulp uit uw omgeving en van een professioneel begeleider.