logo_subpages

aanbod2Organisatieontwikkeling is investeren in medewerkers

Elke organisatie is blijvend in beweging om adequaat om te gaan met veranderingen in een steeds complexere samenleving. Organisatieontwikkeling is een continu proces en verloopt meestal vloeiend. Organisatieontwikkeling is voor ons gericht investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Als passie en talent van medewerkers samenkomen en zij van daaruit zingeven aan hun bestaan en werk, dan zal de organisatie optimaal profiteren van het innovatief en creatief vermogen van medewerkers. Lees ook filosofie en visie Medewerkers zullen zich dan in toenemende mate gedragen als nieuwsgierige medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor het realiseren van ambities van zichzelf en van de organisatie mits zij uw vertrouwen krijgen en waar gewenst ondersteund worden.


Organisatieontwikkeling is het stimuleren van ontmoeting en leren

U heeft vast wel eens meegemaakt dat er mooie initiatieven zijn voortgekomen uit ‘toevallige ontmoetingen’. Bijvoorbeeld bij een jubileum of een bedrijfsuitje. Mensen komen erachter dat zij met dezelfde vraagstukken bezig zijn, dat er expertise in de organisatie te vinden is waar zij voorheen het bestaan niet van wisten, of dat anderen net als zij warm lopen voor een bepaalde kwestie. Door het uitwisselen van verhalen en enthousiasme kan een spontaan proces op gang komen, van waaruit positieve energie zorgt voor verbeteringen in klimaat en resultaat.

Waarom zou u dan het delen van ambities en creatieve ideeën aan toeval overlaten?

Stimuleer ontmoetingen buiten de eigen afdeling, ga actief opzoek naar de pareltjes in uw organisatie, laat medewerkers successen aan elkaar presenteren en geef ruimte om hieraan te leren. Het is immers jammer als er onvoldoende breed wordt geprofiteerd van de successen.

Wij gaan graag met u in gesprek over geschikte werkvormen en procesbegeleiding contact.

Ruimte geven aan professionaliseringsprocessen

Onze kijk op organisatieontwikkeling vraagt een bepaalde manier van kijken naar medewerkers door de organisatie die vaak verschilt van wat veel managers geleerd hebben.

Er is een switch in denken nodig van ’beheersing en controle’ naar meer ‘vertrouwen en verantwoordelijkheid geven’. Het past ook in de tijd dat er van professionals wordt gevraagd zelf oplossingen te vinden voor nieuwe complexe vraagstukken. Ook worden zij steeds vaker geconfronteerd met (ethische) dilemma´s en worden zij aangesproken op zelf verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling en het vitaal blijven.

De vraag is of u het lef heeft om minder te managen en meer te inspireren. Of u uw medewerkers wilt verleiden tot een onderzoekende houding en tot zelfreflectie met als inzet hun talent optimaal ontwikkelen en tot uiting brengen in uw organisatie.

Bij een professionaliseringsproject onderzoeken we wat medewerkers in de organisatie nodig hebben om tot optimaal functioneren te komen. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Onderzoek als interventie om veranderingsprocessen op gang te brengen

Veel veranderingsprocessen lopen vroegtijdig vast of realiseren niet het beoogde resultaat. Medewerkers blijven na hun inspanningen gefrustreerd achter als de adviseur al is vertrokken.

Bij gewenste veranderingen, waar organisaties tevens een kwaliteitsslag willen maken, medewerkers willen empoweren en kennis willen genereren is handelingsonderzoek een goed middel. Het is een aanpak waarbij medewerkers als kennisdragers en ervaringsdeskundigen serieus worden genomen en waarbij op basis van gelijkwaardigheid tussen onderzoeker en onderzochten ( lees medeonderzoekers) samen gezocht wordt naar het vertrekpunt van het onderzoek. Er wordt samen (in interactie) betekenis gegeven aan gebeurtenissen. Bij samen leren en vernieuwen op deze manier is er geen motivatieprobleem.

Als medewerkers medeverantwoordelijk zijn voor de verandering dan is de kans groot dat de vernieuwing ook verankerd wordt in de organisatie. Verbinding tussen de praktijk van de manager en de medewerkers en een blijvende dialoog is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame positieve beweging.

Actora hanteert bij handelingsonderzoek de uitgangspunten van waarderend onderzoeken. Bij waarderend onderzoeken vertrekken we vanuit onderzoeken van positieve situaties, vanuit kracht (discover). We focussen op een gewenste toekomst ( dream). We kijken naar het hier en nu en wat men wil inzetten en verder wil ontwikkelen (design). Tot slot komt de toekomst in beeld en wat er nodig is om te investeren. Tot slot stellen we vast welke (eerste) stappen er gemaakt gaan worden ( destiny).

Waarderende benadering in plaats van deficiëntiebenadering?

De waarderende benadering past bij uw organisatie als

-        Er ruimte in uw organisatie is voor ontwikkeling van talent.

-        Er aandacht en waardering is voor sterke punten, voor pareltjes in uw organisatie.

-        Er mogelijkheden zijn voor medewerkers om hun talenten toe te passen in het werk.

-        Er ruimte is voor een onderzoekende houding en vanzelfsprekendheden ter discussie stellen.

-        Er gedacht wordt in co productie.

-        Er meer gedacht wordt in dialoog in plaats van discussie.

-        Er gezocht wordt naar verbindingen.

 

 

Spreekt onze kijk op organisatieontwikkeling u aan? Neem dan contact met ons op.