logo_subpages

aanbod2

Stimulerende investeringen in mensen zijn duurzaam en door leeromgevingen te creëren en vertrouwen te bieden, draagt het management bij aan de efficiency en de reputatie van de organisatie. Volgens Actora is dit een toekomstgerichte aanpak om goed voorbereid te zijn op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Een investering in maatwerk levert meer rendement. We stemmen onze begeleiding volledig af op de medewerkers om wie het gaat, hun ambities en competenties. Ook tijdens het begeleidingstraject kunnen wij het maatwerk blijven aanscherpen op vorderingen in dat proces. Maar soms is een (maatwerk) training of opleiding alleen niet voldoende. Wij geven dan het advies de organisatorische omgeving van uw organisatie onder de loupe te nemen en aan organisatieontwikkeling te werken.


Werkwijze

Actora levert altijd maatwerk zowel buiten als binnen het reguliere aanbod. Het traject kan achtereenvolgens bestaan uit de volgende stappen: Intake, voorstel plan van aanpak en offerte, [inventarisatie inhoud, tempo, wensen, eisen, doelen, verwachting van het coachingtraject, handelingsonderzoek], kennismaking medewerkers, talent in bedrijf opsporen en ontwikkelen, coproductie opzetten, teamleiders [die zijn deskundigen m.b.t. bedrijf] erbij betrekken, leeromgeving doen ontwikkelen, faciliteren, monitoring, bijsturing, evaluatie, afspraken over opfristrainingen.

De theoretische ondergrond is gericht op de praktische situatie en toepassing waarbij af en toe ook out of the box gedacht wordt.
 

 

Voordelen maatwerk

    •    We werken met informatie uit uw organisatie en sluiten aan bij de bedrijfscultuur;
    •    Uw vragen, specifieke behoeften en de gewenste opbrengst staan centraal;
    •    We werken zoveel mogelijk met talent dat in uw eigen organisatie voorhanden is met inzet van eigen experts.

         Dit houdt de kosten laag, versterkt het draagvlak en verhoogt de kans op duurzaam resultaat;
    •    Medewerkers zijn medeverantwoordelijk voor het ontwerp en voor het vasthouden van het leerresultaat na een traject;
    •    Tijdstip, plaats en tempo worden aangepast aan uw bedrijfsproces en mogelijkheden;
    •    Knelpunten in uw organisatie worden gesignaleerd en kunnen worden aangepakt.