logo_subpages

aanbod2Het woord conflict heeft vaak een negatieve klank. Het staat voor verlies aan energie, uit de hand gelopen situaties en emoties. Botsende waarheden die (schijnbaar) niet met elkaar te verenigen zijn. U kunt een conflict ook vanuit een ander perspectief bekijken. Het staat dan voor betrokkenheid, openheid, functionele crisis van waaruit ruimte, groei en creativiteit kan worden gegenereerd. Veel mensen zijn onhandig in het omgaan met conflictsituaties. Dat komt vaak door een tekort aan conflictvaardigheden. Als een conflict zich dan voordoet, gedragen mensen zich onmachtig, afhankelijk van de manager en in een gevorderd stadium van (professionele) bemiddelaars. Essentieel is dat de medewerker leert eigenaarschap te ontwikkelen!


Er zijn bedrijfsculturen waar afspreken en elkaar aanspreken geen gewoonte is. Een cultuur waar conflicten worden weggemoffeld en waar openheid en transparantie wellicht wel in de missie staan maar niet worden gepraktiseerd.In deze cultuur zullen medewerkers niet vanzelfsprekend conflictvaardigheden en eigenaarschap ontwikkelen. Het gedrag moet dan wel in relatie met deze context worden beoordeeld. Het gevolg van niet goed omgaan met conflicten in organisaties kan zijn dat medewerkers hun talenten niet meer volledig inzetten en zelfs het vertrek van talentvolle medewerkers waarin veel is geïnvesteerd. Denk daarnaast ook aan hoog ziekteverzuim, slepende en dure bemiddelingspogingen en zelfs juridische procedures.Het belang van goed conflictmanagement is daarom groot. Actora helpt.aanbod3


Conflictvaardigheid vergroten

Conflictmanagement is naast het op tijd signaleren van spanningen en het oplossen van conflicten ook:
-    Het effectief omgaan met verschillen in talent, perspectief en opvattingen om de doelstellingen van de organisatie te halen;
-    Het begeleiden van het leren van medewerkers, in het bijzonder op de competentie conflictvaardigh en resultaatgerichtheid;
-    Het stimuleren van een cultuur waarin afspreken, aanspreken en feedback geven vanzelfsprekend is.
Het vergroten van de conflictvaardigh:eid van medewerkers kan op verschillende manieren
-    Teamontwikkeling en teamonderhoud waarbij het bespreken van de ontwikkeling, de cultuur en het omgaan met schijnbare tegenstellingen centraal staat. Teamleden ontwikkelen eigenaarschap op de eigen competentie conflictvaardig en resultaatgericht;
-    Teamleren, bijeenkomsten met een begeleider waarin de volgende thema´s centraal staan:


  • Het effectief omgaan met verschillen;
  • Toepassen van communicatieprincipes uit de communicatiesysteemtheorie (Watzlawick);
  • Het sociale proces van betekenisgeving en creëren van meer gemeenschappelijke betekenis en perspectief.

Spreekt u dit aan? Maak t u dan een afspraak voor een maatwerktraject


Conflictcoaching

Als een conflict dreigt te escaleren, is snel ingrijpen noodzakelijk en moet vaak direct worden gestart. U kunt een beroep op ons doen als deskundige ´onpartijdige derde´ om direct een traject te starten. Conflictcoaching is een leertraject onder begeleiding van een supervisor of coach waarbij de medewerker verantwoordelijkheid leert nemen voor het komen tot een oplossing. Actora hanteert de volgende uitgangspunten:
-    Bij de deelnemers is een basis van respect en intrinsieke motivatie;
-    Deelnemers zijn bereid en in staat op eigen gedrag te reflecteren;
-    Er is evenwicht tussen goed werkgeverschap en goed werknemerschap;
-    De begeleiding is niet vrijblijvend;
-    Afspraken uit het proces worden vastgelegd;
-    Alle betrokkenen worden in het leerproces betrokken.
Na het traject wordt een  advies verstrekt over het vergroten van de conflictvaardigheden van deelnemers.